Bằng những câu chuyện cổ tích hấp dẫn, những bài hát ru ngọt ngào yêu thương của các cô giáo đã đưa các con chìm vào giấc ngủ say sưa. Chúng con cảm ơn các cô giáo đã dành những điều tốt đẹp nhất cho các con.