Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 04 : 90
Năm 2020 : 988
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

phượng phi

phuong phi
PHÒNG GD& ĐT HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
                 
                  Số:..... /QĐ - MN
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp -Tù do - H¹nh phóc
 
QUYẾT  ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” trong cơ sở Giáo dục Mầm non. Năm học 2010 - 2011
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN


Thực hiện thông tư số 13/2010/TT - BGD& ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010;  của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục Mầm non;
Căn cứ vào Công văn số1415/PGD&ĐT-GDMN ngày 28/8/2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Đại Từ về việc thực hiện đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở Giáo dục Mầm non năm học 2010 - 2011;
Căn cứ vào vai trß vµ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng của c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong nhµ trường.
QUYẾT ĐỊNH
         Điều 1:  Thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” trong cơ sở Giáo dục Mầm non. Năm học 2010 – 2011 gồm các đồng chí có tên sau: (có danh sách cụ thể kèm theo)
      Điều 2:  Các đ/c trong ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của bộ phận mình phụ trách.
        Điều 3: Các đ/c có tên trong Điều 1, các tổ chuyên môn và bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
                                                                                   
                                                                  Thạch Điền, ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2010
 
Nơi nhận:
             - PGD (B/c);
         - Lưu NT: (T/h).
HIỆU TRƯỞNG
 
 
LêThị Xuân
 
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO
“Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”
trong cơ sở Giáo dục Mầm non. Năm học 2010 - 2011
(Kèm theo QĐ số     /QĐ-MN ngày 8 /12 /2014 của  Trường MN Thạch Điền)
 

TT Lê Thị Xuân Hiệu trưởng Trưởng ban  
1 Lê Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Phó ban  
2 Bùi Thị Ái Liên Phó Hiệu Trưởng Phó ban  
3 Nguyễn Thị Phượng Nhân viên y tế Thành viên  
4 Biện Thị Hải Tổ trưởng tổ 4 tuổi Thành viên  
5 Nguyễn Thị Liễu Tổ trưởng tổ 5 tuổi Thành viên  
6 Hoàng Thị Thủy Tổ trưởng tổ nhàTrẻ
 
Thành viên  
 
 
                                        ( Danh sách này gồm có 6 người)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD& ĐT HUYỆN THẠCH HÀ     TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
              Số....../ KH - MNTĐ
 
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp -Tù do - H¹nh phóc
Thạch Điền, ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2010
 
KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
 trong cơ sở Giáo dục Mầm non. Năm học 2010 - 2011.
 

Thực hiện thông tư số 13/2010/TT - BGD& ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010;  của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục Mầm non;
 Căn cứ vào Công văn số1415/PGD&ĐT-GDMN ngày 28/8/2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Thạch Hà về việc thực hiện đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở Giáo dục Mầm non năm học 2010 - 2011;
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của địa phương và nhà trường. Trường Mầm non Thạch Điền xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2010 - 2011 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm tình hình chung
- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 22 trong đó:
+ Ban giám hiệu 03
+ Giáo viên: 17
+ Nhân viên (y tế; kế toán; ): 02
- Tổng số học sinh: 226
2. Thuận lợi:
 Nhà trường cơ sở vật chất có tương đối đầy đủ các trang thiết bị cho các hoạt động của cô và trẻ. Khuôn viên nhà trường bằng phẳng, sạch sẽ thoáng mát, có tường rào bao quanh đảm bảo an toàn cho các cháu.
Luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy - HĐND - UBND xã; các ban ngành đoàn thể. Đặc biệt là các bậc phụ huynh trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác chăm sóc sức khỏe cho các cháu 100% và tủ thuốc của các cháu.
Nhà trường có nhân viên y tế chuyên chăm sóc về sức khỏe cho các cháu. Có phòng y tế, sạch sẽ và có đủ trang thiết bị đối với yêu cầu của phòng y tế trường học.
Trường có đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn nên có những hiểu biết về chăm sức khỏe và có kỹ năng về sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ.
3. Khó khăn
Địa bàn xã là vùng miền núi khó khăn, dân đông, sống rải rác khắp trên địa bàn xã, nghề nghiệp của phụ huynh chủ yếu là làm ruộng nên điều kiện kinh tế khó khăn.
Trẻ mầm non từ  20 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi ở độ tuổi này trẻ rất hiếu động, đùa nghịch, sức đề kháng còn yếu, chưa biết tự chăm sóc và bảo vệ bản thân nên nguy cơ  dẫn đến tai nạn thương tích .
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong nhà trường.
- Huy động sự tham gia của các thành viên trong cơ sở giáo dục Mầm non, phụ huynh của trẻ và cộng đồng, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây có thể gây ra tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tại trường.
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tính mạng. Không có tai nạn thương tích xảy ra trong trường.
- 100% CBGV - NV và học sinh trong trường được tuyên truyền phổ biến xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích một cách cụ thể có hiệu quả. Được cung cấp những kiến thức về yếu tố, nguy cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích, sơ cấp cứu thông thường nhằm đảm bảo xử lý ngay và kịp thời khi có tai nạn xảy ra.
- Thành lập Ban chăm sóc sức khỏe cho trẻ ngay từ đầu năm học và có kế hoạh cụ thể để thực hiện việc xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích.
- Có tủ thuốc, có đầy đủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu theo quy định đảm bảo xử lý kịp thời những trường hợp tai nạn không may xảy ra trong trường.
- Nghiêm túc thực hiện quy chế, quy định của nhà trường về công tác chăm sóc, quản lý trẻ trong tất cả các hoạt động để đảm bảo an toàn cho trẻ
- Lồng ghép các nội dung giáo dục sức khỏe cho trẻ trong các hoạt động để cung cấp cho trẻ những kỹ năng sơ đẳng về tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, tránh xa những vật có thể gây tai nạn cho trẻ.
- 100% trẻ đến trường đều được chăm sóc sức khoẻ tại trường.
- 100% trẻ được cân đo chấm biểu đồ để theo dõi sự phát triển của trẻ về cân nặng và chiều cao, khám sức khỏe định kỳ 2 lần /năm.
-  Cuối năm học nhà trường đạt “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”. 
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Xác định những nguy cơ gây mất an toàn
* Về cơ sở vật chất
- Một số phòng học xây dựng từ lâu nên trần nhà bằng nhựa đã bị võng.
     -  Đường điện vào khu nhà bếp đã bị hỏng ngầm bên trong tường phải thay     thế.
- Nhà trường chưa được trang bị hệ thống trống sét để đảm bảo an toàn cho các cháu trong mùa mưa bão.
- Khu vực sân trường láng nền xi măng, có nguy cơ mất an toàn cho các cháu.
- Công trình vệ sinh ở lớp 2 và 4 tuổi đã xuống cấp và phải bơm nước ra chậu để dùng cũng là nguy cơ gây tai nạn cho các cháu nhà trẻ.
* Về trang thiết bị
- Một số đồ chơi ngoài trời như đu quay, cầu trượt có nguy cơ xẩy ra tai nạn cho trẻ trong quá trình chơi vì tính chất của đồ chơi ngoài trời.
- Những ổ cắm điện kết nối điện cũng mất an toàn cho trẻ.
* Về con người
- Nhận thức của một số phụ huynh còn hạn chế và do công việc nhà nông bận rộn nên chưa thực sự quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
- Ý thức chủ quan, không thực hiện đúng luật giao thông của phụ huynh khi cho trẻ đi xe máy, xe đạp ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo an toàn cho trẻ.
Trẻ mầm non từ  20 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi ở độ tuổi này trẻ rất hiếu động, đùa nghịch, sức đề kháng còn yếu, chưa biết tự chăm sóc và bảo vệ bản thân nên nguy cơ  dẫn đến tai nạn thương tích là rất cao.
- Số trẻ trên các lớp đông (35-40 trẻ/lớp) nên việc trẻ chạy nhảy, xô đẩy nhau gây ngã, xây xước trong quá trình hoạt động là khó tránh khỏi.
- Tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của giáo viên phụ trách lớp đôi lúc chưa thật sự nghiêm túc dẫn đến việc để trẻ chơi tự do, chơi với đồ chơi ngoài trời mà không có sự giám sát của giáo viên, để trẻ đánh, cào cấu nhau...
2. Điều kiện thực hiện.
- Tham mưu với Đảng ủy - HĐND - UBND. Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh về công tác tu bổ sửa chữa cơ sở vật chất trong nhà trường. Xây dựng kế hoạch thu chi các loại quỹ thỏa thuận trình các cấp và kết hợp với phụ huynh tiến hành mua sắm, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị trong nhà trường
- Tuyên truyền đến cán bộ viên chức, phụ huynh và trẻ về ý thức và trách nhiệm thực hiện trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Tuyên truyền cha mẹ trẻ và cộng đồng về các biện pháp trông giữ trẻ và xử lý khi trẻ gặp tai nạn tại nhà.
- Từ đầu năm học xây dựng quy chế hoạt động của nhà trường một cách rõ ràng, yêu cầu giáo viên ký cam kết thực hiện nghiêm túc đặc biệt là khâu đảm bảo an toàn cho các cháu.
- Phối hợp cùng chính quyền địa phương, Ban Đại diện Hội cha mẹ cùng có trách nhiệm tham gia xây dựng trường học an toàn.
- Kiểm tra lại các đồ chơi ngoài trời kịp thời sửa chữa, hạn chế trẻ vấp ngã gây thương tích trong trường.
- Kiểm tra tường rào xung quanh trường, sân trường, cổng trường, trần, mái nhà nếu không đảm bảo an toàn phải sửa chữa lại
- Kiểm tra lại các thiết bị sử dụng điện, vị trí đặt công tắc đủ cao khỏi tầm tay với học sinh, đảm bảo quy định về an toàn điện
- Có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đặt ở nơi thuận tiện khi sử dụng
- Yêu cầu phụ huynh chấp hành luật giao thông, khi cho các cháu tham gia giao thông bằng xe máy phải đội mũ bão hiểm, không đèo quá số người quy định trên xe
- Trước cổng trường quy định nơi phụ huynh để xe, tuyệt đối không chạy xe trong sân trường.
 - Hàng tháng kiểm tra và vệ sinh hệ thống nguồn nước nhằm đảm bảo vệ sinh về nguồn nước ăn uống.
 - Bếp ăn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, nguồn thực phẩm cung cấp đảm bảo vệ sinh an toàn, có mẫu lưu thức ăn hằng ngày theo quy định và quy trình chế biến thức ăn theo nguyên tắc bếp ăn một chiều, đảm bảo VSATTP.
- Thường xuyên cọ rửa sân nơi trẻ tham gia học thể dục, hoạt động vui chơi ngoài trời an toàn, tránh để xảy ra thương tích và tai nạn cho học sinh
- Xây dựng quy chế trường học an toàn với các nội dung:
+ Thiết lập hồ sơ ghi chép, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện trường học an toàn, hồ sơ đề nghị công nhận trường học an toàn.
 + Thực hiện các biểu bảng, phác đồ cấp cứu trong phòng y tế. Có tranh ảnh tuyên truyền ở các nhóm lớp.
+ Có quy định về phát hiện và xử lí tai nạn, thương tích trong trường học như tai nạn giao thông, trẻ đánh, cắn, cấu nhau trong trường, điện giật, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm...
+ Có hợp đồng mua bán thực phẩm đảm bảo chất lượng và có cam kết trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Nhà trường có đủ điều kiện về VSATTP để phục vụ cho trẻ bán trú, nhân viên cấp dưỡng được tập huấn để nâng cao kiến thức về VSATTP và khám sức khoẻ định kì theo quy định.
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Biện pháp thực hiện
- Triển khai tới toàn thể CBGV, NV thông tư số 13/2010/TT - BGD& ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục MN.
- Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo y tế trường học do đ/c Phó Hiệu trưởng làm trưởng ban, đ/c y tế trường và có các đ/c đại diện giáo viên các nhóm lớp. Ban đại diện phụ huynh học sinh.
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường, tạo điều kiện để CBGV, NV được tham gia thực hiện các động tác sơ cấp cứu ban đầu khi trẻ gặp tai nạn.
 - Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn thương tích tới các bậc phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều hình thức; như tờ rơi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu…Xây dựng góc tuyên truyền tại các lớp, thông qua các buổi họp phụ huynh, các hội thi, các ngày lễ hội có nội dung liên quan…
- Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp, giảm nguy cơ gây tai nạn thương tích trong nhà trường. Cải tạo môi trường chăm sóc, nuôi dạy an toàn phòng chống tai nạn thương tích.
- Đầu năm học kiểm tra lại toàn bộ các hệ thống đường điện, đồ chơi ngoài trời, đồ dùng đồ chơi, các thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ để tu sửa và có kế hoạch thay thế.
- Kiểm tra thường xuyên, phát hiện và khắc phục  ngay các đồ dùng có nguy cơ gây thương tích, Tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp; ngã, vật sắc nhọn đâm, cắt, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng điện giật, ngộ độc;
- Huy động sự tham gia của các ban ngành địa phương, phụ huynh của trẻ và cộng đồng thu thập thông tin, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích tại trường
- Xây dựng tủ thuốc nhà trường và trang bị một số thuốc theo qui định và một số thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo qui định để sử lý các tai nạn  khi cần thiết.
-  Xây dựng những quy định về phát hiện và sử lý một số tai nạn thường gặp ở trẻ như: Hóc sặc, đuối nước, gãy xương, sốt cao, chảy máu phần mềm. Cách phòng chống.
- Đề ra các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường như:
+ Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, các quy định của nhà trường về công tác chăm sóc, quản lý trẻ trong tất cả các hoạt động để đảm bảo an toàn cho trẻ.
+ Thường xuyên cải tạo môi trường nhóm lớp, vệ sinh sạch sẽ đồ dùng đồ chơi để phòng trống các loại dịch bệnh.
+ Kiểm tra các trang thiết bị như: các loại tủ góc, tủ tư trang, tủ chăn, giá để đồ chơi có chắc chắn không. Gắn chặt đinh vít vào tường nếu không đảm bảo an toàn.
+ Kiểm tra trần nhà, mái nhà sau thời gian nghỉ hè.
- 100% các nhóm lớp đảm bảo đón trả trẻ đúng giờ không cho học sinh nô đùa chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- 100% trẻ không mang các vật sắc nhọn, nguy hiểm đến trường.
- Hệ thống điện đảm bảo an toàn cho trẻ
- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chú trọng. Thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng.
2. Kiểm tra, đánh giá
- Xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhà trường để đảm nhận các vị trí công tác, qua đó gắn trách nhiệm của các thành viên vào nhiệm vụ được phân công và phải chịu trách nhiệm về công việc được giao.
- Phân công đồng chí Nguyễn Thị Phượng - phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ - Hiệu phó phụ trách công tác dạy, lễ hội. Đ/c Hiệu trưởng phụ trách chung.
- Hàng ngày Ban giám hiệu kiểm tra các hoạt động của giáo viên, nhân viên về thời gian biểu để đảm bảo thực hiện đúng giờ nào việc ấy.
- Thông qua các buổi họp hội đồng trường, họp tổ. Các bộ phận báo cáo với Ban giám hiệu các vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn để có biện pháp sửa chữa, thay thế kịp thời.
- Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc sơ cứu đầy đủ thuốc cần thiết để cấp cứu khi xảy ra tai nạn hoặc bị chấn thương
 - Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra VSATTP tại bếp ăn bán trú về tiêu chuẩn chất lượng, định lượng...    
 -  Cuối năm học tổ chức tự đánh giá quá trình triển khai và kết quả hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích của nhà trường để đề nghị cấp trê công nhận cơ sở đạt chất lượng "Trường học an toàn"
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-  Các bộ phận chuyên môn tổ chức triển khai cho toàn thể CBGVNV có kế hoạch thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả hàng tháng trong cuộc họp hội đồng nhà trường.
-  Bộ phận kế toán, ban y tế  có kế hoạch dự trù kinh phí mua sắm trang thết bị bổ sung các đồ dùng, thiết bị cần thiết phục vụ cho kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, cán bộ nhân viên giáo viên trong nhà  trường.
 Trên đây là kế hoạch thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trong trường Mầm non Thạch Điền năm học 2014 - 2015. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh BGH nhà trường báo cáo UBND xã có kế hoạch bổ sung./.    
              
Nơi nhận:
- PGD (B/c);
- Lưu VP: T/h.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Lê Thị Xuân
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    UBND HUYỆN THẠCH HÀ
   TRƯỜNG MN THẠCH ĐIỀN
 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập -Tự do - Hạnh Phúc
 
KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN HÀNG THÁNG TRONG NĂM
 
Tháng Nội dung Kế hoạch bổ sung
 
8/2014
- Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2014 - 2015. Ra quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2013-2014. Triển khai KH tới toàn thể CBGV, NV.
- Kiểm tra CSVC, đồ dùng, trang thiết bị, tham mưu UBND xã có kế hoạch tu sửa. Kiểm tra toàn bộ hệ thống bảng điện, dây điện, ổ cắm, đường điện, các loại máy ở lớp như máy tính, ti vi, đầu đĩa...
- Kiểm tra các loại tủ, giá và có đinh vít bám vào tường
 - Họp Phụ huynh đầu năm. Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phối hợp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.
- Tuyên truyền về an toàn giao thông
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
 
 
 
9/2014
 - Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và xử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Tham mưu xây dựng hệ thống trống sét trong nhà trường
- Kiểm tra CSVC, đồ dùng, trang thiết bị. Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, đường điện.
- Xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy. Kế hoạch chăm sóc sức khỏe trẻ năm học 2014 - 2015
- Sửa chữa đồ chơi ngoài trời
- tổ chức cân đo cho trẻ quý I
- Kết hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ đầu vào.
- Thu và nộp tiền bảo hiểm thân thể cho CBGV, NV và học sinh
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
10/2014
- Kết hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh tu sửa bàn ghế cũ đã hư hỏng. Mua bổ xung bàn ghế mới
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Cắt tỉa chặt cành cây xanh trong sân trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Xây dựng tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để sử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
11/2014
- Mua bổ xung đồ dùng trang thiết bị phục vụ bán trú thay thế đồ dùng đã hỏng
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường, quản lý trẻ khi trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Sửa chữa, nâng cấp đường điện đảm bảo an toàn và hệ thống điện trong các nhóm lớp
- Tuyên truyền về an toàn giao thông
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
12/2014
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Tuyên truyền về thực hiện luật giao thông khi đưa đón trẻ, khi cho trẻ ngồi trên xe máy.
- Kiểm tra các đồ dùng, thiết bị như bàn ghế, giá góc, phản ngủ...thay thế sửa chữa ngay nếu không đảm bảo an toàn
- Kiểm tra các loại đô dùng đồ chơi. Không cho trẻ chơi các loại đồ chơi không đảm bảo an toàn.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
1/2015
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Tuyên truyền với phụ huynh để không cho trẻ mang các vật sắc nhọn đến nhóm lớp. Không chơi các đồ chơi mất ăn toàn
- Trong các hoạt động của trẻ giáo viên phải luôn có mặt, không để xảy ra tình trạng trẻ cắn, cấu, ..lẫn nhau
- Kiểm tra các đồ dùng, thiết bị thay thế ngay các đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
2/2015
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Tuyên truyền về an toàn giao thông
- Tuyên truyền phòng tránh các nguy cơ trẻ hay gặp trong dịp tết
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bổ xung tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để sử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
3/2015
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Kiểm tra VSATTTP
- Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh cắt móng tay cho trẻ
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
4/2015
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Khám sức khoẻ  lần 2
- Sửa chữa đồ chơi ngoài trời
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
- Tuyên truyền phòng chống tai nạn ao hồ, sông nước trong những ngày hè
 
5/2015 - Đánh giá kết quả công tác đảm bảo an toàn trong nhà trường, chấm điểm và làm văn bản đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận trường học an toàn.
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Kiểm kê tài sản của nhà trường.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
- Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích. Đảm bảo an toàn cho trẻ khi về nghỉ hè.
- Tổng kết năm học.
 
6/2015 - Kiểm kê tài sản
- Bảo quản tài sản, trang thiết bị trong dịp hè
- Báo cáo với địa phương, với ngành về thực trạng cơ sở vật chất và trang thiết bị để có kế hoạch sửa chữa
 
 
7/2015
- Bảo quản tài sản, trang thiết bị trong dịp hè
- Báo cáo với địa phương, với ngành về thực trạng cơ sở vật chất và trang thiết bị để có kế hoạch sửa chữa
- Xây dựng kế hoạch và kết hợp với Ban đại diện Hội cha mẹ để sửa chữa những hạng mục nhỏ để đảm bảo đủ điều kiện cho năm học mới./.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
                 
                  Số:      /QĐ - MN
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp -Tù do - H¹nh phóc
 
QUYẾT  ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” trong cơ sở Giáo dục Mầm non. Năm học 2013 - 2014
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 
Thực hiện thông tư số 13/2010/TT - BGD& ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010;  của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục Mầm non;
Căn cứ vào Công văn số1415/PGD&ĐT-GDMN ngày 28/8/2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Đại Từ về việc thực hiện đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở Giáo dục Mầm non năm học 2013 - 2014
Căn cứ vào vai trß vµ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng của c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong nhµ trường.
QUYẾT ĐỊNH
         Điều 1:  Thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” trong cơ sở Giáo dục Mầm non. Năm học 2014 – 2015 gồm các đồng chí có tên sau: (có danh sách cụ thể kèm theo)
      Điều 2:  Các đ/c trong ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của bộ phận mình phụ trách.
        Điều 3: Các đ/c có tên trong Điều 1, các tổ chuyên môn và bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:
- PGD (B/c);
- Lưu NT: (T/h).
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
LêThị Xuân
 
 
 
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO
“Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”
trong cơ sở Giáo dục Mầm non. Năm học 2013 - 2014
(Kèm theo QĐ số     /QĐ-MN ngày 28/8/2014 của  Trường MN Thạch Điền)
 

TT    Lê Thị Xuân    Hiệu trưởng  Trưởng ban  
1   Nguyễn Thị Mỹ    Phó Hiệu trưởng  Phó ban  
2 Bùi Thị Ái Liên     PCTCĐ  Thành viên  
3 Nguyễn Thị Phượng   Nhân viên y tế  Thành viên  
  4 Biện Thị Hải   Tổ trưởng tổ 1  Thành viên  
5 Nguyễn Thị Liễu   Tổ trưởng tổ 2  Thành viên  
6 Nguyễn Thị Linh  Tổ trưởng tổ 3  Thành viên  
 
 
(Ấn định danh sách này gồm có 6 người)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
     TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐIỀN
 

Số:      /KH - MN
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp -Tù do - H¹nh phóc
              
Thạch Điền, Ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2013
 
KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
 trong cơ sở Giáo dục Mầm non. Năm học 2013 - 2014.
 

Thực hiện thông tư số 13/2010/TT - BGD& ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010;  của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục Mầm non;
 Căn cứ vào Công văn số1415/PGD&ĐT-GDMN ngày 28/8/2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Thạch Hà về việc thực hiện đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở Giáo dục Mầm non năm học 2013 - 2014;
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của địa phương và nhà trường. Trường Mầm non Thạch Điền xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2013 -2014 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm tình hình chung
- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 30 trong đó:
+ Ban giám hiệu 03
+ Giáo viên: 22
+ Cô nuôi : 3
+ Nhân viên (y tế; kế toán; ): 02
- Tổng số học sinh:
2. Thuận lợi:
 Nhà trường cơ sở vật chất có tương đối đầy đủ các trang thiết bị cho các hoạt động của cô và trẻ. Khuôn viên nhà trường bằng phẳng, sạch sẽ thoáng mát, có tường rào bao quanh đảm bảo an toàn cho các cháu.
Luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy - HĐND - UBND xã; các ban ngành đoàn thể. Đặc biệt là các bậc phụ huynh trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác chăm sóc sức khỏe cho các cháu 100% và tủ thuốc của các cháu.
Nhà trường có nhân viên y tế chuyên chăm sóc về sức khỏe cho các cháu. Có phòng y tế, sạch sẽ và có đủ trang thiết bị đối với yêu cầu của phòng y tế trường học.
Trường có đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trình độ đạt chuẩn nên có những hiểu biết về chăm sức khỏe và có kỹ năng về sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ.
3. Khó khăn
Địa bàn xã là vùng miền núi khó khăn, dân đông, sống rải rác khắp trên địa bàn xã, nghề nghiệp của phụ huynh chủ yếu là làm ruộng nên điều kiện kinh tế khó khăn.
Trình độ dân trí chưa đồng đều nên nhận thức của một số phụ huynh còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm đến việc học và đảm bảo an toàn, chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
Trẻ mầm non từ  20 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi ở độ tuổi này trẻ rất hiếu động, đùa nghịch, sức đề kháng còn yếu, chưa biết tự chăm sóc và bảo vệ bản thân nên nguy cơ  dẫn đến tai nạn thương tích .
Vì kinh phí hạn hẹp nên tủ thuốc của nhà trường chưa có các trang thiết bị hiện đại và đủ các đầu thuốc và số lượng thuốc để chăm sóc sức khỏe cho các cháu.
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong nhà trường.
- Huy động sự tham gia của các thành viên trong cơ sở giáo dục Mầm non, phụ huynh của trẻ và cộng đồng, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây có thể gây ra tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tại trường.
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tính mạng. Không có tai nạn thương tích xảy ra trong trường.
- 100% CBGV - NV và học sinh trong trường được tuyên truyền phổ biến xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích một cách cụ thể có hiệu quả. Được cung cấp những kiến thức về yếu tố, nguy cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích, sơ cấp cứu thông thường nhằm đảm bảo xử lý ngay và kịp thời khi có tai nạn xảy ra.
- Thành lập Ban chăm sóc sức khỏe cho trẻ ngay từ đầu năm học và có kế hoạh cụ thể để thực hiện việc xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích.
- Có tủ thuốc, có đầy đủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu theo quy định đảm bảo xử lý kịp thời những trường hợp tai nạn không may xảy ra trong trường.
- Nghiêm túc thực hiện quy chế, quy định của nhà trường về công tác chăm sóc, quản lý trẻ trong tất cả các hoạt động để đảm bảo an toàn cho trẻ
- Lồng ghép các nội dung giáo dục sức khỏe cho trẻ trong các hoạt động để cung cấp cho trẻ những kỹ năng sơ đẳng về tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, tránh xa những vật có thể gây tai nạn cho trẻ.
- 100% trẻ đến trường đều được chăm sóc sức khoẻ tại trường.
- 100% trẻ được cân đo chấm biểu đồ để theo dõi sự phát triển của trẻ về cân nặng và chiều cao, khám sức khỏe định kỳ 2 lần /năm.
-  Cuối năm học nhà trường đạt “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”. 
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Xác định những nguy cơ gây mất an toàn
* Về cơ sở vật chất
- Một số phòng học xây dựng từ lâu nên trần nhà bằng nhựa đã bị võng.
     -  Đường điện vào khu nhà bếp đã bị hỏng ngầm bên trong tường phải thay     thế.
- Nhà trường chưa được trang bị hệ thống trống sét để đảm bảo an toàn cho các cháu trong mùa mưa bão.
- Công trình vệ sinh ở một số lớp phải bơm nước ra chậu để dùng cũng là nguy cơ gây tai nạn cho các cháu nhà trẻ.
* Về trang thiết bị
- Một số đồ chơi ngoài trời như đu quay, cầu trượt có nguy cơ sảy ra tai nạn cho trẻ trong quá trình chơi vì tính chất của đồ chơi ngoài trời.
- Những ổ cắm điện kết nối với hệ thống máy tính, máy in, vô tuyến ở các nhóm lớp.
* Về con người
- Nhận thức của một số phụ huynh còn hạn chế và do công việc nhà nông bận rộn nên chưa thực sự quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
- Ý thức chủ quan, không thực hiện đúng luật giao thông của phụ huynh khi cho trẻ đi xe máy, xe đạp ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo an toàn cho trẻ.
Trẻ mầm non từ  20 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi ở độ tuổi này trẻ rất hiếu động, đùa nghịch, sức đề kháng còn yếu, chưa biết tự chăm sóc và bảo vệ bản thân nên nguy cơ  dẫn đến tai nạn thương tích là rất cao.
- Số trẻ trên các lớp đông (35-40 trẻ/lớp) nên việc trẻ chạy nhảy, xô đẩy nhau gây ngã, xây xước trong quá trình hoạt động là khó tránh khỏi.
- Tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của giáo viên phụ trách lớp đôi lúc chưa thật sự nghiêm túc dẫn đến việc để trẻ chơi tự do, chơi với đồ chơi ngoài trời mà không có sự giám sát của giáo viên, để trẻ đánh, cào cấu nhau...
2. Điều kiện thực hiện.
- Tham mưu với Đảng ủy - HĐND - UBND. Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh về công tác tu bổ sửa chữa cơ sở vật chất trong nhà trường. Xây dựng kế hoạch thu chi các loại quỹ thỏa thuận trình các cấp và kết hợp với phụ huynh tiến hành mua sắm, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị trong nhà trường
- Tuyên truyền đến cán bộ viên chức, phụ huynh và trẻ về ý thức và trách nhiệm thực hiện trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Tuyên truyền cha mẹ trẻ và cộng đồng về các biện pháp trông giữ trẻ và xử lý khi trẻ gặp tai nạn tại nhà
- Từ đầu năm học xây dựng quy chế hoạt động của nhà trường một cách rõ ràng, yêu cầu giáo viên ký cam kết thực hiện nghiêm túc đặc biệt là khâu đảm bảo an toàn cho các cháu.
- Phối hợp cùng chính quyền địa phương, Ban Đại diện Hội cha mẹ cùng có trách nhiệm tham gia xây dựng trường học an toàn.
- Kiểm tra lại các đồ chơi ngoài trời kịp thời sửa chữa, hạn chế trẻ vấp ngã gây thương tích trong trường.
- Kiểm tra tường rào xung quanh trường, sân trường, cổng trường, trần, mái nhà nếu không đảm bảo an toàn phải sửa chữa lại
- Kiểm tra lại các thiết bị sử dụng điện, vị trí đặt công tắc đủ cao khỏi tầm tay với học sinh, đảm bảo quy định về an toàn điện
- Có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đặt ở nơi thuận tiện khi sử dụng
- Yêu cầu phụ huynh chấp hành luật giao thông, khi cho các cháu tham gia giao thông bằng xe máy phải đội mũ bão hiểm, không đèo quá số người quy định trên xe
- Trước cổng trường quy định nơi phụ huynh để xe, tuyệt đối không chạy xe trong sân trường.
 - Hàng tháng kiểm tra và vệ sinh hệ thống nguồn nước nhằm đảm bảo vệ sinh về nguồn nước ăn uống.
 - Bếp ăn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, nguồn thực phẩm cung cấp đảm bảo vệ sinh an toàn, có mẫu lưu thức ăn hằng ngày theo quy định và quy trình chế biến thức ăn theo nguyên tắc bếp ăn một chiều, đảm bảo VSATTP.
- Thường xuyên cọ rửa sân nơi trẻ tham gia học thể dục, hoạt động vui chơi ngoài trời an toàn, tránh để xảy ra thương tích và tai nạn cho học sinh
- Xây dựng quy chế trường học an toàn với các nội dung:
+ Thiết lập hồ sơ ghi chép, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện trường học an toàn, hồ sơ đề nghị công nhận trường học an toàn.
 + Thực hiện các biểu bảng, phác đồ cấp cứu trong phòng y tế. Có tranh ảnh tuyên truyền ở các nhóm lớp.
+ Có quy định về phát hiện và xử lí tai nạn, thương tích trong trường học như tai nạn giao thông, trẻ đánh, cắn, cấu nhau trong trường, điện giật, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm...
+ Có hợp đồng mua bán thực phẩm đảm bảo chất lượng và có cam kết trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Nhà trường có đủ điều kiện về VSATTP để phục vụ cho trẻ bán trú, nhân viên cấp dưỡng được tập huấn để nâng cao kiến thức về VSATTP và khám sức khoẻ định kì theo quy định.
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Biện pháp thực hiện
- Triển khai tới toàn thể CBGV, NV thông tư số 13/2010/TT - BGD& ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục MN.
- Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo y tế trường học do đ/c Phó Hiệu trưởng làm trưởng ban, đ/c y tế trường và có các đ/c đại diện giáo viên các nhóm lớp. Ban đại diện phụ huynh học sinh.
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường, tạo điều kiện để CBGV, NV được tham gia thực hiện các động tác sơ cấp cứu ban đầu khi trẻ gặp tai nạn.
 - Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn thương tích tới các bậc phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều hình thức; như tờ rơi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu…Xây dựng góc tuyên truyền tại các lớp, thông qua các buổi họp phụ huynh, các hội thi, các ngày lễ hội có nội dung liên quan…
- Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp, giảm nguy cơ gây tai nạn thương tích trong nhà trường. Cải tạo môi trường chăm sóc, nuôi dạy an toàn phòng chống tai nạn thương tích.
- Đầu năm học kiểm tra lại toàn bộ các hệ thống đường điện, đồ chơi ngoài trời, đồ dùng đồ chơi, các thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ để tu sửa và có kế hoạch thay thế.
- Kiểm tra thường xuyên, phát hiện và khắc phục  ngay các đồ dùng có nguy cơ gây thương tích, Tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp; ngã, vật sắc nhọn đâm, cắt, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng điện giật, ngộ độc;
- Huy động sự tham gia của các ban ngành địa phương, phụ huynh của trẻ và cộng đồng thu thập thông tin, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích tại trường
- Xây dựng tủ thuốc nhà trường và trang bị một số thuốc theo qui định và một số thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo qui định để sử lý các tai nạn  khi cần thiết.
-  Xây dựng những quy định về phát hiện và sử lý một số tai nạn thường gặp ở trẻ như: Hóc sặc, đuối nước, gãy xương, sốt cao, chảy máu phần mềm. Cách phòng chống.
- Đề ra các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường như:
+ Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, các quy định của nhà trường về công tác chăm sóc, quản lý trẻ trong tất cả các hoạt động để đảm bảo an toàn cho trẻ.
+ Thường xuyên cải tạo môi trường nhóm lớp, vệ sinh sạch sẽ đồ dùng đồ chơi để phòng trống các loại dịch bệnh.
+ Kiểm tra các trang thiết bị như: các loại tủ góc, tủ tư trang, tủ chăn, giá để đồ chơi có chắc chắn không. Gắn chặt đinh vít vào tường nếu không đảm bảo an toàn.
+ Kiểm tra trần nhà, mái nhà sau thời gian nghỉ hè.
- 100% các nhóm lớp đảm bảo đón trả trẻ đúng giờ không cho học sinh nô đùa chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- 100% trẻ không mang các vật sắc nhọn, nguy hiểm đến trường.
- Hệ thống điện đảm bảo an toàn cho trẻ
- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chú trọng. Thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng.
2. Kiểm tra, đánh giá
- Xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhà trường để đảm nhận các vị trí công tác, qua đó gắn trách nhiệm của các thành viên vào nhiệm vụ được phân công và phải chịu trách nhiệm về công việc được giao.
- Phân công đồng chí Nguyễn Thị Phượng - phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ - Hiệu phó phụ trách công tác dạy, lễ hội. Đ/c Hiệu trưởng phụ trách chung.
- Hàng ngày Ban giám hiệu kiểm tra các hoạt động của giáo viên, nhân viên về thời gian biểu để đảm bảo thực hiện đúng giờ nào việc ấy.
- Thông qua các buổi họp hội đồng trường, họp tổ. Các bộ phận báo cáo với Ban giám hiệu các vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn để có biện pháp sửa chữa, thay thế kịp thời.
- Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc sơ cứu đầy đủ thuốc cần thiết để cấp cứu khi xảy ra tai nạn hoặc bị chấn thương
 - Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra VSATTP tại bếp ăn bán trú về tiêu chuẩn chất lượng, định lượng...    
 -  Cuối năm học tổ chức tự đánh giá quá trình triển khai và kết quả hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích của nhà trường để đề nghị cấp trê công nhận cơ sở đạt chất lượng "Trường học an toàn"
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-  Các bộ phận chuyên môn tổ chức triển khai cho toàn thể CBGVNV có kế hoạch thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả hàng tháng trong cuộc họp hội đồng nhà trường.
-  Bộ phận kế toán, ban y tế  có kế hoạch dự trù kinh phí mua sắm trang thết bị bổ sung các đồ dùng, thiết bị cần thiết phục vụ cho kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, cán bộ nhân viên giáo viên trong nhà  trường.
 Trên đây là kế hoạch thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trong trường Mầm non Thạch Điền năm học 2014 - 2015. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh BGH nhà trường báo cáo UBND xã có kế hoạch bổ sung./.    
              
Nơi nhận:
- PGD (B/c);
- Lưu VP: T/h.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Lê Thị Xuân
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    UBND HUYỆN THẠCH HÀ
   TRƯỜNG MN THẠCH ĐIỀN
 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập -Tự do - Hạnh Phúc
 
KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN HÀNG THÁNG TRONG NĂM
 
Tháng Nội dung Kế hoạch bổ sung
 
8/2014
- Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2014 - 2015. Ra quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2013-2014. Triển khai KH tới toàn thể CBGV, NV.
- Kiểm tra CSVC, đồ dùng, trang thiết bị, tham mưu UBND xã có kế hoạch tu sửa. Kiểm tra toàn bộ hệ thống bảng điện, dây điện, ổ cắm, đường điện, các loại máy ở lớp như máy tính, ti vi, đầu đĩa...
- Kiểm tra các loại tủ, giá và có đinh vít bám vào tường
 - Họp Phụ huynh đầu năm. Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phối hợp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.
- Tuyên truyền về an toàn giao thông
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
 
 
 
9/2014
 - Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và xử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Tham mưu xây dựng hệ thống trống sét trong nhà trường
- Kiểm tra CSVC, đồ dùng, trang thiết bị. Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, đường điện.
- Xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy. Kế hoạch chăm sóc sức khỏe trẻ năm học 2014 - 2015
- Sửa chữa đồ chơi ngoài trời
- tổ chức cân đo cho trẻ quý I
- Kết hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ đầu vào.
- Thu và nộp tiền bảo hiểm thân thể cho CBGV, NV và học sinh
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
10/2014
- Kết hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh tu sửa bàn ghế cũ đã hư hỏng. Mua bổ xung bàn ghế mới
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Cắt tỉa chặt cành cây xanh trong sân trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Xây dựng tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để sử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
11/2014
- Mua bổ xung đồ dùng trang thiết bị phục vụ bán trú thay thế đồ dùng đã hỏng
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường, quản lý trẻ khi trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Sửa chữa, nâng cấp đường điện đảm bảo an toàn và hệ thống điện trong các nhóm lớp
- Tuyên truyền về an toàn giao thông
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
12/2014
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Tuyên truyền về thực hiện luật giao thông khi đưa đón trẻ, khi cho trẻ ngồi trên xe máy.
- Kiểm tra các đồ dùng, thiết bị như bàn ghế, giá góc, phản ngủ...thay thế sửa chữa ngay nếu không đảm bảo an toàn.
 
 
 
 
 
- Kiểm tra các loại đô dùng đồ chơi. Không cho trẻ chơi các loại đồ chơi không đảm bảo an toàn.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
1/2015
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Tuyên truyền với phụ huynh để không cho trẻ mang các vật sắc nhọn đến nhóm lớp. Không chơi các đồ chơi mất ăn toàn
- Trong các hoạt động của trẻ giáo viên phải luôn có mặt, không để xảy ra tình trạng trẻ cắn, cấu, ..lẫn nhau
- Kiểm tra các đồ dùng, thiết bị thay thế ngay các đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
2/2015
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Tuyên truyền về an toàn giao thông
- Tuyên truyền phòng tránh các nguy cơ trẻ hay gặp trong dịp tết
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bổ xung tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để sử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
3/2015
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Kiểm tra VSATTTP
- Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh cắt móng tay cho trẻ
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 
 
4/2015
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Khám sức khoẻ  lần 2
- Sửa chữa đồ chơi ngoài trời
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
- Tuyên truyền phòng chống tai nạn ao hồ, sông nước trong những ngày hè
 
5/2015 - Đánh giá kết quả công tác đảm bảo an toàn trong nhà trường, chấm điểm và làm văn bản đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận trường học an toàn.
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Kiểm kê tài sản của nhà trường.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
- Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích. Đảm bảo an toàn cho trẻ khi về nghỉ hè.
- Tổng kết năm học.
 
6/2015 - Kiểm kê tài sản
- Bảo quản tài sản, trang thiết bị trong dịp hè
- Báo cáo với địa phương, với ngành về thực trạng cơ sở vật chất và trang thiết bị để có kế hoạch sửa chữa
 
 
7/2015
- Bảo quản tài sản, trang thiết bị trong dịp hè
- Báo cáo với địa phương, với ngành về thực trạng cơ sở vật chất và trang thiết bị để có kế hoạch sửa chữa
- Xây dựng kế hoạch và kết hợp với Ban đại diện Hội cha mẹ để sửa chữa những hạng mục nhỏ để đảm bảo đủ điều kiện cho năm học mới./.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: mnthachdien.thachha.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan