BẢN TIN

VUI HỘI CHỢ XUÂN

VUI HỘI CHỢ XUÂN

Nhà trường phối kết hợp với phụ huynh tổ chức vui hội chợ xuân, nhằm mục đích quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo ăn tết. Qua đó được sự quan tâm tham gia của các cấp lãnh đạo địa phương, các cấp các ngành. Bên cạnh đó vui hội chợ xuân giúp trẻ trải nghiệm tìm hiểu giá trị ẩm thục của mỗi miền quê