Kế hoạch nhà trường

NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI 5 TUỔI

Chiều ngày 27 tháng 4 năm 2018 Trường MN Thạch Điền tổ chức hội thi RUNG CHUÔNG VÀNG CHO TRẺ 5 TUỔI

chào mừng ngày 20/10

chào mừng ngày 20 /10

ke hoach

ke hoach